NEATKARĪGA

domnīca

kas apvieno dažādu jomu talantus
Latvijas attīstībai

NEATKARĪGA DOMNĪCA

kas apvieno dažādu jomu talantus Latvijas attīstībai

MŪSU VĪZIJA

Latvijas nākotne ir pārmaiņas, kuru dzinējspēks ir idejas un zināšanas. Pētījumos pierādīti un analīzē balstīti risinājumi aizvedīs Latviju uz turīgāko valstu TOP10* Eiropas Savienībā.

*Eurostat dati par pirktspējas paritāti

KO MĒS DARĀM

Identificējam izaicinājumus

Ģenerējam idejas, debatējam

Pētam, analizējam

Piedāvājam risinājumus

Atbildīgi lēmumi, jēgpilnas izmaiņas

Identificējam izaicinājumus

Ģenerējam idejas, debatējam

Pētam, analizējam

Piedāvājam risinājumus

Atbildīgi lēmumi, jēgpilnas izmaiņas

PUBLIKĀCIJAS

SADARBĪBAS PARTNERI