KAS IR DOMNĪCA FUTURUM LATVIA

Agnese Paegle

Agnese Paegle

Domnīcas Futurum Latvija vadītāja

Latvijas lielākā uzņēmēju biedrība Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (LTRK) , stiprinot savas pozīcijas kā ietekmīgākais tautsaimniecības domas virzītājs Latvijā un veicinātu Latvijas ilgtspējīgu izaugsmi, veicot sociālekonomisko jautājumu zinātnisku izpēti nodrošinot nepieciešamo analītisko bāzi,  ir izveidojusi neatkarīgu domnīcu Futurum Latvia.

Futurum Latvia ir neatkarīga domnīca, kas apvieno Latvijā zinošākos un pieredzējošākos dažādu jomu uzņēmējus, pētniekus un ekspertus. Domnīcas uzdevums ir nodrošināt politikas veidotājiem un lēmumu pieņēmējiem ticamu, datu analītikā balstītu informāciju par ekonomiskajiem, sociālajiem un demogrāfiskajiem procesiem. Līdz šim, ne vienmēr tā ir bijusi operatīvi pieejama un izmantojama. Savukārt pētījuma rezultāti dos šādu iespēju un ieskatu šī brīža ekonomikas tendencēs ar padziļinātu analīzi par ekonomikas aktualitātēm un ieteikumiem ekonomikas politikas veidotājiem.

“Ar kvalitatīviem pētījumiem mēs varam vēl aktīvāk, vēl vairāk ietekmēt  un panākt vēlamos procesus Latvijas tautsaimniecības attīstībā nekā līdz šim. Pētījumi ir nepieciešami objektīva priekšstata un situācijas izvērtējumam, kas kalpos par attīstības stratēģiju izstrādes, lēmumu pieņemšanas un izvērtēšanas rīku ne tikai politikas veidotājiem, bet arī uzņēmējiem un sabiedrībai kopumā”, komentē domnīcas Futurum Latvia vadītāja Agnese Paegle

Domnīca savu darbību ir jau uzsākusi. Redzamākais ir SKDS veiktais pētījums  LTRK Latvijas ekonomikas indekss, kas raksturo Latvijas uzņēmēju kopējo noskaņojumu. Savukārt 28.01. notika domnīcas Futurum Latvia pirmā darba sesija, kurā piedaloties LTRK vadībai un divdesmit pieciem domnīcas ekspertiem, tika prezentēts pēc domnīcas pasūtījuma veikts profesora Dr.A.Prohorova (domnīcas zinātniskais vadītājs) pētījums par PP ( pirktspējas paritāte) , kas ir indekss un viens no precīzākajiem pamatkritērijiem, kas atspoguļo valsts turību un tās iedzīvotāju labklājību.

Pētījumā tika konstatēts, ka Latvija PP indeksā atrodas 28 vietā no 31 valstīm, kas tika apskatītas, Eiropā un tas, ka PP indekss Latvijā ir par divām vietām zemāks nekā IKP uz vienu iedzīvotāju. Tika veikta modelēšana pieauguma tempam, kas būtu nepieciešams, lai Latvija pēc PP indeksa ierindotos starp TOP 10 valstīm Eiropā. Pētījumā tika konstatēts, ka Latvija atpaliek PP indeksā par 45.5 % no vidējā ES PP rādītāja, 72% no PP rādītāja Zviedrijā (šobrīd 10 vieta pēc PP Eiropā) , kā arī no tuvākajiem kaimiņiem – no Lietuvas par 20.9 %, bet no Igaunijas par 21.4%.

Tika konstatēs, ka ar esošajiem PP pieauguma tempiem Latvija arvien vairāk atpaliks no Lietuvas un Igaunijas šajā rādītājā. Lai 2030.gadā Latvija sasniegtu tādu pašu PP līmeni, kā Lietuvā un Igaunijā, PP vidējam ikgadējam pieaugumam Latvijā ir jābūt par 1.86% augstākam nekā Lietuvā un par 1.89% augstākam nekā Igaunijā.

Ņemot vērā datus, eksperti vienojās, ka ļoti izaicinoši, bet tajā pat laikā arī reāli ir uzstādīt mērķi tādu zinātnē un analītikā balstītu risinājumu (ceļakartes) izveidei, lai Latvijai līdz 2030.gadam varētu sasniegt līmeni, kas pārsniegtu Igaunijas un Lietuvas PP līmeni un iekļauties Eiropas TOP 15 valstu skaitā, bet periodā no 2035.-2040. gadiem paaugstināt PP rādītājus līdz Eiropas TOP 10.

Tāpat domnīcas eksperti apstiprināja potenciālos galvenos pētījumu virzienus, kuru izstrādei un izpētei ir izveidotas darba grupas ar domnīcas ekspertu un piesaistītu pētnieku un zinātnieku dalību.

Papildus informācija par domnīcas Futurum Latvia darbu un pētījumu virzieniem, iespējām atbalstīt, iesaistīties un sadarboties, kā arī par citiem jautājumiem, lūdzu sazināties ar domnīcas Futurum Latvia vadītāju Agnesi Paegli : tel. 29406709, e-pasts : domnī[email protected]