Agnese Paegle

Agnese Paegle

Domnīcas Futurum Latvija vadītāja

LTRK Ekonomikas indekss ir indikators, kas raksturo Latvijas uzņēmēju kopējo noskaņojumu – cik tas kopumā ir optimistisks vai pesimistisks. Tāpat indeksa komponentI ļauj arī atsevišķi analizēt datus par uzņēmēju vērtējumu pašreizējai situācijai un prognozēm tuvākajai nākotnei, kā arī par dažādiem aspektiem, kas saistīti ar uzņēmumu darbības rādītājiem un kopējo situāciju uzņēmējdarbībā valstī.

2021. gada 1. ceturksnī LTRK Ekonomikas indeksa vērtība joprojām atrodas zem 50 punktu robežas – tā ir 43.34 punkti, kas liecina par vidēju uzņēmēju pesimismu. Salīdzinot ar 2020. gada 3. ceturksni, indeksa vērtība ir palielinājusies par 1.65 punktiem.

LTRK Ekonomikas indeksa vērtības dažādās ekonomikas nozarēs liecina, ka 2021. gada 1. ceturksnī pesimistisks noskaņojums vērojams visās tautsaimniecības jomās. Salīdzinoši nedaudz mazāk pesimistiski noskaņoti ražošanas jomas uzņēmumu vadītāji (48.21), būvniecības jomas (48.14) un tirdzniecības jomas (44.88) uzņēmumu vadītāji, bet salīdzinoši vispesimistiskāk noskaņoti pakalpojumu jomas uzņēmumu vadītāji (40.55). Salīdzinot ar 2020. gada 3. ceturksni, uzlabojies noskaņojums ražošanas, būvniecības un pakalpojumu jomas uzņēmumu vadītāju vidū, savukārt tas samazinājies tirdzniecības jomas uzņēmumos. Salīdzinoši vairāk uzlabojies ražošanas jomas uzņēmēju noskaņojums (indeksa vērtība palielinājusies par nepilniem pieciem punktiem) un būvniecības uzņēmēju noskaņojums (indeksa vērtība palielinājusies par nepilniem četriem punktiem), jau mazāk uzlabojies pakalpojumu jomas uzņēmumu vadītāju noskaņojums (indeksa vērtība uzlabojusies par nepilnu pusotru punktu),  savukārt tirdzniecības nozares uzņēmumu vadītāju vidū noskaņojums samazinājies par nepilnu puspunktu.

Attiecībā uz nākamajiem sešiem mēnešiem uzņēmēju prognozes ir šādas:

  1. 29% uzņēmēju paredz, ka konkurence viņu pārstāvētajā nozarē palielināsies, bet 6% – ka samazināsies; 61% prognozē, ka tā nemainīsies;
  2. 20% uzņēmēju paredz, ka investīciju apjoms viņu uzņēmumā pieaugs, bet 11% – ka samazināsies; 61% prognozē, ka tas nemainīsies;
  3. 31% uzņēmēju paredz, ka ekonomiskā aktivitāte viņu pārstāvētajā nozarē palielināsies, bet 26% – ka samazināsies; 39% prognozē, ka tā nemainīsies;
  4. 33% uzņēmēju paredz, ka viņu uzņēmuma apgrozījums pieaugs, bet 29% – ka samazināsies; 35% prognozē, ka tas nemainīsies;
  5. 27% uzņēmēju paredz, ka viņu uzņēmuma rentabilitāte uzlabosies, bet 25% – ka pasliktināsies; 44% prognozē, ka tā nemainīsies;
  6. 26% uzņēmēju paredz, ka viņu uzņēmuma finansiālais stāvoklis uzlabosies, bet 25% – ka pasliktināsies; 45% prognozē, ka tas nemainīsies;
  7. 16% uzņēmēju paredz, ka darbinieku skaits viņu uzņēmumā palielināsies, bet 17% – ka samazināsies; 65% prognozē, ka tas nemainīsies;
  8. 29% uzņēmēju paredz, ka vispārējā ekonomiskā aktivitāte valstī palielināsies, bet 42% – ka samazināsies; 21% prognozē, ka tā nemainīsies.

Pētījumā piedalījās 750 uzņēmēji un uzņēmumu vadītāji (rūpniecības, pakalpojumu, būvniecības un tirdzniecības) dažāda lieluma uzņēmumu pārstāvji visā Latvijā.

Aicinām iepazīties ar pētījumu detalizētāk: https://saite.lv/dnl7J