Pētījums par mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) digitālās transformācijas potenciālu

Agnese Paegle

Agnese Paegle

Domnīcas Futurum Latvija vadītāja

Lai izprastu Latvijas uzņēmumu atpalikšanas iemeslus un kas ir darāms to pārvarēšanai, LU Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes pētnieki veica pētījumu par mazo un vidējo uzņēmumu (MVU ) digitālās transformācijas potenciālu.

Aptaujāto uzņēmumu portrets ļauj izdarīt secinājumus par digitālas transformācijas nozīmi uzņēmumu griezumā, digitalizācijas pakāpi Latvijā MVU vidū un  galvenos digitālās transformācijas iemeslus un šķēršļus.

https://futurum.lv/wp-content/uploads/2021/10/Survey.report.pdf