FUTURUM Ekonomikas indeksa rādītāji par 2022. gada 1. ceturksni

Agnese Paegle

Agnese Paegle

Domnīcas Futurum Latvija vadītāja

Domnīcas Futurum Latvia un sabiedriskās domas pētījumu centra SKDS veiktajā 2022.gada februāra un marta pētījumā “FUTURUM Indekss” noskaidrots, ka ekonomikas indeksa vērtība atrodas zem 50 punktu robežas – tā ir 42.92 punkti, kas liecina par uzņēmēju pieaugošu pesimismu. Salīdzinot ar 2021. gada 4. ceturksni, indeksa vērtība ir pazeminājusies par 5.96 punktiem. Uzņēmēji mazāk pesimistiski ir par konkurenci pārstāvētajā nozarē, bet visnegatīvāk novērtēta ir vispārējā ekonomiskā aktivitāte valstī.

2022. gada 1. ceturksnī pesimistiski noskaņotas ir visas uzņēmumu grupas visos Latvijas reģionos. Mazāk negatīvi noskaņoti ir uzņēmumi Kurzemes un Zemgales reģionos, bet visnegatīvāk – Latgales reģionā. Pozitīvāk noskaņoti ir eksportējošo uzņēmumu vadītāji, tomēr salīdzinot ar 2021. gada izskaņu, šī indeksa vērtība ir samazinājusies par gandrīz 6 punktiem.

Attiecībā uz nākotni aptaujātie uzņēmēji ir nedaudz pesimistiski, 2022. gada februārī un martā nākotnes indeksa vērtība ir 44.43 punkti, kopš 2021. gada nogales nākotnes indeksa vērtība ir samazinājusies par nepilniem 6 punktiem. Sliktākā uzņēmēju prognoze ir par vispārējo ekonomisko aktivitāti valstī. Sliktas prognozes ir arī attiecībā uz uzņēmuma finansiālo stāvokli un ekonomisko aktivitāti pārstāvētajā nozarē.

FUTURUM Indekss ir indikators, kas raksturo Latvijas uzņēmēju kopējo noskaņojumu – cik tas kopumā ir optimistisks vai pesimistisks. FUTURUM Indeksa komponenti ļauj arī atsevišķi analizēt datus par uzņēmēju vērtējumu pašreizējai situācijai un prognozēm tuvākajai nākotnei, kā arī par dažādiem aspektiem, kas saistīti ar uzņēmumu darbības rādītājiem un kopējo situāciju uzņēmējdarbībā valstī. Pētījumā 2022. gada 1. ceturksnī piedalījās 750 uzņēmēji visā Latvijā.

Saite uz pētījuma prezentāciju https://ieej.lv/XpBsB