Reeksporta ietekme uz Latvijas ekonomiku

Agnese Paegle

Agnese Paegle

Domnīcas Futurum Latvija vadītāja

Domnīcas Futurum Latvia zinātniskais vadītājs, RISEBA ekonomikas un finanšu katedras profesors Dr.Anatolijs Prohorovs veicis pētījumu “Reeksporta ietekme uz Latvijas ekonomiku”.

Pētījums ir aktuāls un nozīmīgs, jo, lai gan pasaulē ir veikti tikai daži pētījumi par reeksporta ietekmi uz ekonomiku, kas ir saistīts ar attiecīgo datu trūkumu vai grūtībām iegūt nepieciešamo informāciju,  ir pierādīts datos, ka  reeksportam ir pozitīva ietekme uz ekonomikas izaugsmi un valstīs, kurās reeksports veido ievērojamu ārējās tirdzniecības daļu, ir augsts ekonomiskās izaugsmes temps.

Līdzīgi, kā pasaulē,  pastāv arī  Baltijas valstu reeksporta tendenču analīzes trūkums, kas padarīja pētījuma veikšanu sarežģītāku, tomēr pētījumā veiksmīgi un pārliecinoši  izdevies  reeksporta ietekmi uz Latvijas ekonomikas izaugsmi, tostarp:

  • Latvijas transporta, loģistikas un citas infrastruktūras uzņēmumi, kas sniedz pakalpojumus reeksporta uzņēmumiem, saņem papildu ieņēmumus, kas attiecīgi pozitīvi ietekmē tautsaimniecības izaugsmi. Tautsaimniecībai ienākumi no reeksporta ir papildu ienākumi.
  • Augstāku kvalifikācijas prasību dēļ reeksporta uzņēmumu darbiniekiem ir augstāks atalgojuma līmenis nekā uzņēmumiem, kas darbojas vietējā tirgū. Tas palielina patēriņu Latvijā un palielina samaksāto nodokļu un obligāto apdrošināšanas iemaksu apmēru. Tā rezultātā palielinās vietējā tirgus pirktspēja un jauda, kā arī nodokļu ieņēmumu apjoms budžetā.
  • Reeksporta aktivitātes pieaugums veicinās Latvijas tik ļoti nepieciešamās uzņēmējdarbības aktivitātes pieaugumu.

Pētījumā minēti vairāki galvenie ārējie faktori, kas kavē Latvijas uzņēmumu reeksporta aktivitātes, kā piemēram, dažu Latvijas valsts organizāciju un banku stingrāka likumu un normatīvo aktu izpilde salīdzinoši ar citām ES valstīm un augstās darbaspēka izmaksas.

“Valstīs, kurās ir augsti reeksporta rādītāji, ir augstāki ekonomiskās izaugsmes tempi”  ir viens no secinājumiem, kas izriet no datos balstītas analīzes un ir atspoguļots pētījumā, savukārt  rekomendāciju sadaļā ir dots ieteikums, kas darāms :  “Izstrādājot vai pielāgojot Latvijas ekonomikas attīstības programmu 2023. gadam un turpmākajiem periodiem, ieteicams šajās programmās atspoguļot reeksporta attīstības mērķus un uzdevumus un galvenos pasākumus tā stimulēšanai”.

Pētījums ir pieejamš šeit:  https://ieej.lv/reeksports