Par domnīcu

MISIJA

Futurum Latvia ir neatkarīga domnīca, kas apvieno dažādu jomu talantus Latvijas izaugsmei. Atvērti un ambiciozi debatējam par idejām, piedāvājam analīzē balstītus risinājumus atbildīgiem lēmumiem Latvijas politikas veidotājiem un jebkurai ieinteresētajai personai

mūsu vērtības

NEATKARĪBA

Mēs veidojam objektīvas diskusijas un pētījumus, piedāvājam analīzē un zināšanās balstītus risinājumus Latvijas attīstībai

IZCILĪBA

Mūsu eksperti un pētnieki ir zinošākie un pieredzējušākie dažādu nozaru un jomu talanti Latvijā un starptautiski, kas domā ambiciozi un inovatīvi

ATVĒRTĪBA

Mēs atklājam savas metodes, resursus un procesus, kā arī  nodrošinām piekļuvi mūsu pētījumiem visām ieinteresētajām pusēm

mūsu darba metodes

MONITORINGS

Regulāra sekošana līdzi pieņemtajiem lēmumiem ļauj saprast ietekmi uz tautsaimniecību kopumā, izprast lēmumu cēloņus un sekas

 

Prognozēšana

Matemātiskas prognozēšanas un nākotnes modelēšanas metodes ļauj saprast ilgtermiņa efektu šodienas lēmumiem, kā arī iespējamās problēmas vai ieguvumus nākotnē

PĒTĪJUMI

Veicam pētījumu un izmantojot analītiskās metodes, ierosinām labākos risinājumus definētajai problēmai

Agnese Paegle

Agnese Paegle

Domnīcas FUTURUM LATVIA vadītāja

Esmu pārliecināta, ka neviens nevēlas dzīvot kāda cita nākotnē. Mēs vēlamies dzīvot paši savā nakotnē, tajā, ko esam palīdzējuši veidot!

 

Futurum Latvia finanšu avoti ir dibinātāja ieguldījums, kā arī plānots piesaistīt publisko finansējumu, piedaloties dažādu Latvijas un ES grantu konkursos, tomēr neatkarīgas domnīcas pastāvēšanas un veiksmīgas darbības neatņemama sastāvdaļa ir ziedojumi no fiziskām un juridiskām personām, tādēļ priecājamies par katra mūsu atbalstītāja ziedojumu.

UZZINĀT VAIRĀK

PUBLIKĀCIJAS